Server Time:
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 17667 Mini thumb 100 team20_14 198 3416 c++14 723 Bytes 2020-06-24 18:58:30
2 17663 Mini thumb 100 team20_05 205 3400 c++14 481 Bytes 2020-06-24 18:56:48
3 17745 Mini thumb 100 team20_27 211 3380 c++14 611 Bytes 2020-06-24 19:23:01
4 17813 Mini thumb 100 team20_43 214 3408 c++14 525 Bytes 2020-06-24 19:46:16
5 17746 Mini thumb squidward ricardo 隸20�ス29
 218 3532 c++14 406 Bytes 2020-06-24 19:23:08
6 17668 Mini thumb 100 team20_42 225 3428 c++14 502 Bytes 2020-06-24 18:58:51
7 17924 Mini thumb 100 team20_38 225 3432 c++14 839 Bytes 2020-06-24 20:24:03
8 17908 Mini thumb 100 team20_11 230 3396 c++14 521 Bytes 2020-06-24 20:14:57
9 17715 Mini thumb 100 team20_20 231 3408 c++14 456 Bytes 2020-06-24 19:14:30
10 17786 Mini thumb 100 team20_44 233 3432 c++14 608 Bytes 2020-06-24 19:36:07
11 17817 Mini thumb 100 還想畢業啊 234 3392 c++14 437 Bytes 2020-06-24 19:46:47
12 17726 Mini thumb blue1 太菜只能旁聽 251 3416 c++14 509 Bytes 2020-06-24 19:17:07
13 17735 Mini thumb 100 team20_33 253 3452 c++14 574 Bytes 2020-06-24 19:20:31
14 17760 Mini thumb 100 team20_32 254 3424 c++14 606 Bytes 2020-06-24 19:27:03
15 17785 Mini thumb 100 team20_01 265 3436 c++14 617 Bytes 2020-06-24 19:34:57
16 17895 Mini thumb 100 team20_34 275 3440 c++14 726 Bytes 2020-06-24 20:10:48
17 17871 Mini thumb 100 team20_10 278 3408 c++14 627 Bytes 2020-06-24 20:02:43
18 17750 Mini thumb 100 team20_49 285 3392 c++14 404 Bytes 2020-06-24 19:24:10
19 17768 Mini thumb 100 team20_25 290 3404 c++14 442 Bytes 2020-06-24 19:30:22
20 17902 Mini thumb dogbird ;Ax#&92ス�02隸 299 3408 c++14 876 Bytes 2020-06-24 20:11:56
21 17766 Mini thumb 100 team20_35 300 3432 c++14 566 Bytes 2020-06-24 19:29:53
22 17919 Mini thumb 100 凌晨王 301 3440 c++14 499 Bytes 2020-06-24 20:22:25
23 17822 Mini thumb 100 紅燈右轉加六百 302 3396 c++14 697 Bytes 2020-06-24 19:49:08
24 18057 Mini thumb 100 team20_40 305 3544 c++14 1.1 KB 2020-06-24 21:29:46
25 17751 Mini thumb 100 team20_48 307 3380 c++14 477 Bytes 2020-06-24 19:24:44
26 17728 Mini thumb 14 lalala 311 3396 c++14 335 Bytes 2020-06-24 19:18:00
27 17697 Mini thumb 100 team20_47 312 3420 c++14 597 Bytes 2020-06-24 19:08:46
28 17935 Mini thumb 100 team20_37 313 3408 c++14 579 Bytes 2020-06-24 20:29:49
29 17690 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d 一人一隻雞翅膀 314 3572 c++14 758 Bytes 2020-06-24 19:06:41
30 17948 Mini thumb 100 team20_36 315 3420 c++14 531 Bytes 2020-06-24 20:34:31
31 17974 Mini thumb btn thumb kogane 放我回家打P杯 317 3432 c++14 515 Bytes 2020-06-24 20:50:56
32 17818 Mini thumb tenor アクシス教 320 3424 c++14 666 Bytes 2020-06-24 19:46:55
33 17973 Mini thumb 100 team20_41 321 3408 c++14 433 Bytes 2020-06-24 20:50:19
34 17694 Mini thumb 100 WrongAnswer 321 3428 c++14 574 Bytes 2020-06-24 19:07:24
35 18009 Mini thumb 2138709 我就藍 325 3416 c++14 508 Bytes 2020-06-24 21:11:40
36 17774 Mini thumb 722rowlet 披薩很好吃 327 3424 c++14 614 Bytes 2020-06-24 19:31:51
37 17861 Mini thumb maxresdefault 主委加碼送幸福 333 3408 c++14 512 Bytes 2020-06-24 19:59:29
38 17692 Mini thumb 100 team20_12 334 3552 c++14 396 Bytes 2020-06-24 19:06:57
39 17716 Mini thumb 100 hello 336 3404 c++14 435 Bytes 2020-06-24 19:14:43
40 17804 Mini thumb aio8f f4hxv 天才為鴻 340 3432 c++14 433 Bytes 2020-06-24 19:42:11
41 17864 Mini thumb 100 題目NMSL 349 3404 c++14 795 Bytes 2020-06-24 20:00:57
42 17717 Mini thumb %e4%b8%8b%e8%bc%89 不要崇拜Google 2870 9604 python3 371 Bytes 2020-06-24 19:14:44
43 17675 Mini thumb 100 StarryWisdom 3321 9524 python3 447 Bytes 2020-06-24 19:02:21
44 17679 Mini thumb 100 team20_08 3769 9540 python3 158 Bytes 2020-06-24 19:03:24
45 17777 Mini thumb 100 song 3828 9584 python3 201 Bytes 2020-06-24 19:32:36
46 17704 Mini thumb 100 安安下面的朋友 4065 9528 python3 309 Bytes 2020-06-24 19:12:34