Server Time:
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 11544 Mini thumb squidward ricardo 隸20�ス29
 66 3916 c++14 572 Bytes 2020-05-06 20:25:23
2 11334 Mini thumb 2138709 我就藍 68 2016 c++14 1.29 KB 2020-05-06 19:23:24
3 11519 Mini thumb 100 WrongAnswer 73 3908 c++14 1.49 KB 2020-05-06 20:17:58
4 11678 Mini thumb 100 紅燈右轉加六百 74 4228 c++14 1.56 KB 2020-05-06 21:10:06
5 11514 Mini thumb 100 team20_05 76 4244 c++14 914 Bytes 2020-05-06 20:16:28
6 11797 Mini thumb 100 team20_35 77 3996 c++14 639 Bytes 2020-05-06 21:31:56
7 11258 Mini thumb blue1 太菜只能旁聽 92 4304 c++14 573 Bytes 2020-05-06 18:56:12
8 11600 Mini thumb 100 還想畢業啊 92 4340 c++14 1.61 KB 2020-05-06 20:41:24
9 11753 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d 一人一隻雞翅膀 95 4416 c++14 1.78 KB 2020-05-06 21:24:07
10 11539 Mini thumb tenor アクシス教 96 3996 c++14 1.22 KB 2020-05-06 20:23:53
11 11804 Mini thumb 100 team20_35 97 3992 c++14 639 Bytes 2020-05-06 21:33:08
12 11391 Mini thumb dogbird ;Ax#&92ス�02隸 98 3856 c++14 1.26 KB 2020-05-06 19:38:54
13 11854 Mini thumb 100 team20_35 103 3900 c++14 639 Bytes 2020-05-06 21:39:33
14 11712 Mini thumb 100 team20_44 108 4372 c++14 1.26 KB 2020-05-06 21:17:49
15 11444 Mini thumb 100 team20_42 110 4524 c++14 1.19 KB 2020-05-06 19:54:36
16 11383 Mini thumb 100 team20_12 110 4780 c++14 1.28 KB 2020-05-06 19:38:07
17 11676 Mini thumb 100 team20_49 114 4316 c++14 954 Bytes 2020-05-06 21:09:29
18 11509 Mini thumb 100 hello 116 5068 c++14 1.29 KB 2020-05-06 20:15:01
19 11623 Mini thumb 100 凌晨王 2885 4492 c++14 1.92 KB 2020-05-06 20:50:15