Server Time:
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 11815 Mini thumb 100 papd32 40 1748 c99 1.46 KB 2020-05-06 21:35:05
2 11403 Mini thumb 100 team20_38 48 3488 c++14 596 Bytes 2020-05-06 19:41:59
3 11516 Mini thumb 100 紅燈右轉加六百 50 3460 c++14 581 Bytes 2020-05-06 20:16:59
4 11656 Mini thumb 100 team20_42 50 3492 c++14 397 Bytes 2020-05-06 20:57:53
5 11882 Mini thumb 100 team20_47 51 3400 c++11 378 Bytes 2020-05-06 21:44:12
6 11314 Mini thumb 100 team20_05 60 3496 c++14 445 Bytes 2020-05-06 19:16:37
7 11347 Mini thumb 100 team20_41 62 3428 c++14 314 Bytes 2020-05-06 19:28:26
8 11322 Mini thumb blue1 太菜只能旁聽 62 3444 c++14 280 Bytes 2020-05-06 19:18:48
9 11356 Mini thumb 100 team20_14 63 3464 c++14 625 Bytes 2020-05-06 19:31:14
10 11328 Mini thumb 100 team20_32 65 3452 c++14 484 Bytes 2020-05-06 19:21:20
11 11515 Mini thumb 100 team20_40 65 3492 c++14 317 Bytes 2020-05-06 20:16:47
12 11368 Mini thumb 100 team20_35 66 3464 c++14 424 Bytes 2020-05-06 19:33:13
13 11317 Mini thumb 100 team20_11 67 3368 c++14 475 Bytes 2020-05-06 19:17:27
14 11620 Mini thumb 100 team20_36 67 3536 c++14 723 Bytes 2020-05-06 20:49:14
15 11405 Mini thumb 100 WrongAnswer 68 3428 c++14 1.14 KB 2020-05-06 19:42:02
16 11367 Mini thumb 100 team20_43 68 3508 c++14 461 Bytes 2020-05-06 19:33:05
17 11468 Mini thumb 100 StarryWisdom 69 3384 c++14 498 Bytes 2020-05-06 20:00:04
18 11561 Mini thumb 100 team20_34 70 3476 c++14 573 Bytes 2020-05-06 20:28:51
19 11323 Mini thumb 100 安安下面的朋友 71 3540 c++14 374 Bytes 2020-05-06 19:19:12
20 11336 Mini thumb 100 還想畢業啊 72 3456 c++14 578 Bytes 2020-05-06 19:24:06
21 11329 Mini thumb 100 team20_44 73 3484 c++14 587 Bytes 2020-05-06 19:22:12
22 11370 Mini thumb dogbird ;Ax#&92ス�02隸 74 3408 c++14 303 Bytes 2020-05-06 19:33:25
23 11318 Mini thumb 100 team20_01 74 3548 c++14 394 Bytes 2020-05-06 19:18:00
24 11643 Mini thumb 100 team20_30 75 3500 c++14 564 Bytes 2020-05-06 20:55:26
25 11359 Mini thumb 100 team20_49 75 3508 c++14 341 Bytes 2020-05-06 19:31:35
26 11346 Mini thumb 100 team20_48 76 3396 c++14 381 Bytes 2020-05-06 19:28:22
27 11379 Mini thumb 100 題目NMSL 76 3412 c++14 615 Bytes 2020-05-06 19:35:58
28 11345 Mini thumb 100 hello 76 3480 c++14 436 Bytes 2020-05-06 19:28:21
29 11354 Mini thumb 100 team20_37 76 3512 c++14 383 Bytes 2020-05-06 19:29:59
30 11410 Mini thumb 100 team20_10 77 3368 c++14 583 Bytes 2020-05-06 19:44:19
31 11446 Mini thumb btn thumb kogane 放我回家打P杯 78 3504 c++14 392 Bytes 2020-05-06 19:54:53
32 11575 Mini thumb 100 team20_33 79 3368 c++14 413 Bytes 2020-05-06 20:34:05
33 11398 Mini thumb 100 凌晨王 79 3404 c++14 572 Bytes 2020-05-06 19:40:35
34 11311 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d 一人一隻雞翅膀 79 3500 c++14 814 Bytes 2020-05-06 19:15:08
35 11341 Mini thumb 100 team20_27 82 3416 c++14 369 Bytes 2020-05-06 19:26:36
36 11324 Mini thumb 100 team20_25 82 3456 c++14 364 Bytes 2020-05-06 19:19:13
37 11332 Mini thumb tenor アクシス教 86 3428 c++14 579 Bytes 2020-05-06 19:23:03
38 11428 Mini thumb maxresdefault 主委加碼送幸福 86 3512 c++14 324 Bytes 2020-05-06 19:48:35
39 11582 Mini thumb 722rowlet 披薩很好吃 87 3400 c++14 365 Bytes 2020-05-06 20:36:38
40 11420 Mini thumb 100 team20_20 89 3500 c++14 337 Bytes 2020-05-06 19:46:46
41 11353 Mini thumb aio8f f4hxv 天才為鴻 91 3400 c++14 297 Bytes 2020-05-06 19:29:47
42 11426 Mini thumb 100 team20_12 91 3452 c++14 297 Bytes 2020-05-06 19:48:28
43 11286 Mini thumb 100 team20_13 94 3392 c++14 436 Bytes 2020-05-06 19:06:06
44 11273 Mini thumb squidward ricardo 隸20�ス29
 105 3536 c++14 342 Bytes 2020-05-06 19:00:35
45 11285 Mini thumb 14 lalala 106 3400 c++14 284 Bytes 2020-05-06 19:06:03
46 11445 Mini thumb 100 team20_08 897 9512 python3 322 Bytes 2020-05-06 19:54:50
47 11464 Mini thumb 100 team20_39 901 9604 python3 134 Bytes 2020-05-06 19:58:48
48 11472 Mini thumb %e4%b8%8b%e8%bc%89 不要崇拜Google 1043 9564 python3 300 Bytes 2020-05-06 20:01:02