Server Time:
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 11546 Mini thumb 14 lalala 279 3412 c++14 580 Bytes 2020-05-06 20:25:57
2 11551 Mini thumb aio8f f4hxv 天才為鴻 290 3452 c++14 582 Bytes 2020-05-06 20:26:54
3 11607 Mini thumb 100 team20_35 314 3460 c++14 784 Bytes 2020-05-06 20:43:15
4 11570 Mini thumb 2138709 我就藍 327 3424 c++14 769 Bytes 2020-05-06 20:31:55
5 11778 Mini thumb 100 team20_42 336 3416 c++14 640 Bytes 2020-05-06 21:28:27
6 11483 Mini thumb 100 team20_01 356 3428 c++14 749 Bytes 2020-05-06 20:05:43
7 11512 Mini thumb 100 還想畢業啊 361 3396 c++14 670 Bytes 2020-05-06 20:15:46
8 11290 Mini thumb maxresdefault 主委加碼送幸福 377 3432 c++14 460 Bytes 2020-05-06 19:07:05
9 11576 Mini thumb 100 team20_25 378 3380 c++14 457 Bytes 2020-05-06 20:34:19
10 11389 Mini thumb blue1 太菜只能旁聽 386 3416 c++14 463 Bytes 2020-05-06 19:38:39
11 11711 Mini thumb 100 team20_13 388 3416 c++14 554 Bytes 2020-05-06 21:17:44
12 11811 Mini thumb 100 WrongAnswer 391 3436 c++14 1.25 KB 2020-05-06 21:34:29
13 11801 Mini thumb 100 hello 394 3468 c++14 1.04 KB 2020-05-06 21:32:32
14 11717 Mini thumb 100 team20_40 416 1656 c99 803 Bytes 2020-05-06 21:18:15
15 11432 Mini thumb 100 題目NMSL 439 3412 c++14 818 Bytes 2020-05-06 19:50:07
16 11533 Mini thumb 100 team20_39 448 3440 c++11 579 Bytes 2020-05-06 20:22:59
17 11297 Mini thumb maxresdefault 主委加碼送幸福 450 3408 c++14 523 Bytes 2020-05-06 19:11:53
18 11333 Mini thumb maxresdefault 主委加碼送幸福 460 3436 c++14 522 Bytes 2020-05-06 19:23:17
19 11463 Mini thumb 100 team20_12 473 3428 c++14 500 Bytes 2020-05-06 19:58:42
20 11649 Mini thumb 100 team20_38 499 3468 c++14 1.45 KB 2020-05-06 20:56:31
21 11601 Mini thumb 100 team20_44 507 3416 c++14 1.09 KB 2020-05-06 20:41:58
22 11520 Mini thumb 100 team20_32 511 3436 c++14 1.21 KB 2020-05-06 20:18:02
23 11665 Mini thumb 100 team20_13 523 3416 c++14 673 Bytes 2020-05-06 21:04:21
24 11522 Mini thumb tenor アクシス教 581 3388 c++14 714 Bytes 2020-05-06 20:18:47
25 11564 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d 一人一隻雞翅膀 1013 3500 c++14 988 Bytes 2020-05-06 20:29:19
26 11827 Mini thumb dogbird ;Ax#&92ス�02隸 1096 3460 c++14 745 Bytes 2020-05-06 21:36:42