Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 20157 Mini thumb 100 arashi87 40 1652 c++14 218 Bytes 2021-09-15 09:44:05
2 22587 Mini thumb 100 MicahDoo 65 3384 c++14 257 Bytes 2021-09-27 03:54:32
3 22593 Mini thumb 100 MicahDoo 67 3388 c++14 240 Bytes 2021-09-27 04:02:06
4 22574 Mini thumb 100 derder 67 3388 c++14 245 Bytes 2021-09-26 19:54:43
5 22591 Mini thumb 100 MicahDoo 68 3376 c++14 248 Bytes 2021-09-27 04:01:03
6 22590 Mini thumb 100 MicahDoo 69 3388 c++14 248 Bytes 2021-09-27 04:00:28
7 22609 Mini thumb 100 Bfs87 69 3524 c++14 226 Bytes 2021-09-27 18:12:58
8 22588 Mini thumb 100 MicahDoo 71 3388 c++14 271 Bytes 2021-09-27 03:59:14
9 22586 Mini thumb 100 MicahDoo 72 3388 c++14 329 Bytes 2021-09-27 03:54:06
10 22490 Mini thumb 100 YangYeh 74 1648 c99 395 Bytes 2021-09-20 16:31:47
11 22589 Mini thumb 100 MicahDoo 74 3388 c++14 269 Bytes 2021-09-27 03:59:48
12 22567 Mini thumb 100 qwehahaha 76 3352 c++14 447 Bytes 2021-09-26 15:38:41
13 22594 Mini thumb 100 MicahDoo 79 3384 c++14 235 Bytes 2021-09-27 04:02:30
14 22360 Mini thumb 100 Sec 86 3624 c++14 486 Bytes 2021-09-16 13:32:44
15 24532 Mini thumb ewdstk2uyaeo5v6 你媽骨灰淘寶一斤八毛 101 3400 c++17 188 Bytes 2021-10-21 10:34:34
16 19585 Mini thumb 67624740 2360814690870649 1136780051140837376 n MiohitoKiri 101 3404 c++14 15.8 KB 2021-09-06 16:49:46
17 22384 Mini thumb 100 xueyang 104 3388 c++11 296 Bytes 2021-09-16 19:07:24
18 22605 Mini thumb 100 shiung0123 108 3336 c++14 363 Bytes 2021-09-27 15:52:35
19 22520 Mini thumb 100 Korin 108 3388 c++14 289 Bytes 2021-09-21 16:47:31
20 22450 Mini thumb 100 lll 112 3388 c++17 151 Bytes 2021-09-18 13:55:38
21 24535 Mini thumb ewdstk2uyaeo5v6 你媽骨灰淘寶一斤八毛 112 3400 c++14 251 Bytes 2021-10-21 10:39:54
22 20159 Mini thumb 100 D4nny 116 3396 c++17 120 Bytes 2021-09-15 10:06:08
23 22470 Mini thumb 100 RusselCK 122 3388 c++17 156 Bytes 2021-09-19 13:05:08
24 19568 Mini thumb %e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d 圖論要小心特殊圖的測資喔 123 3400 c++14 126 Bytes 2021-09-06 14:19:10
25 22412 Mini thumb 100 Eric 125 3388 c++17 519 Bytes 2021-09-17 01:49:07
26 22833 Mini thumb 100 NickLiao 129 3336 c++14 674 Bytes 2021-10-04 12:36:28
27 22821 Mini thumb 100 PMcat 129 3388 c++14 180 Bytes 2021-10-04 02:09:18
28 19560 Mini thumb maisaki $leo900807$ 130 3396 c++14 174 Bytes 2021-09-06 12:15:39
29 24534 Mini thumb ewdstk2uyaeo5v6 你媽骨灰淘寶一斤八毛 130 3400 c++17 251 Bytes 2021-10-21 10:39:24
30 20366 Mini thumb ezgif.com optimize sou 131 3400 c++17 132 Bytes 2021-09-15 16:29:57
31 22526 Mini thumb 100 cheng176 132 3404 c++11 1.11 KB 2021-09-22 01:19:35
32 22545 Mini thumb 91467566 p0 SayA 134 3412 c++14 224 Bytes 2021-09-24 11:06:37
33 24531 Mini thumb ewdstk2uyaeo5v6 你媽骨灰淘寶一斤八毛 135 3348 c++17 301 Bytes 2021-10-21 10:33:44
34 24537 Mini thumb ewdstk2uyaeo5v6 你媽骨灰淘寶一斤八毛 138 3400 c++17 130 Bytes 2021-10-21 10:41:23
35 22478 Mini thumb 100 AmyLin 139 3404 c++14 614 Bytes 2021-09-19 17:46:23
36 22669 Mini thumb 100 MingWei 140 3396 c++14 282 Bytes 2021-09-30 02:24:42
37 25097 Mini thumb 100 肌聯蛋白 142 3408 c++14 300 Bytes 2021-11-06 19:04:34
38 22592 Mini thumb 100 MicahDoo 144 3388 c++14 248 Bytes 2021-09-27 04:01:25
39 27383 Mini thumb ezfz1gaviaqxpqc Sayopotato 144 3408 c++14 193 Bytes 2022-02-25 09:20:52
40 27555 Mini thumb 100 John Liu 154 3412 c++14 317 Bytes 2022-07-03 18:59:19
41 27563 Mini thumb myth rayAn 159 3404 c++17 412 Bytes 2022-07-07 21:29:14
42 22324 Mini thumb 100 P76081514 1287 9260 python3 229 Bytes 2021-09-16 10:15:34