Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 23927 Mini thumb 100 Claire 1295 5096 c++14 680 Bytes 2021-10-13 21:42:29
2 24023 Mini thumb 100 NickLiao 2058 5112 c++14 693 Bytes 2021-10-18 17:04:08
3 23791 Mini thumb 100 MicahDoo 2080 7212 c++14 1.13 KB 2021-10-08 16:05:56
4 23956 Mini thumb 100 team21_02 2289 5092 c++11 680 Bytes 2021-10-15 21:59:42
5 23902 Mini thumb 100 MingWei 2289 5176 c++14 1.25 KB 2021-10-13 15:51:42
6 22884 Mini thumb 100 D4nny 2310 6248 c++17 1.02 KB 2021-10-05 16:35:25
7 23781 Mini thumb 100 MicahDoo 2343 7216 c++14 932 Bytes 2021-10-08 15:40:57
8 22889 Mini thumb 100 D4nny 2419 6244 c++17 1.19 KB 2021-10-05 16:57:24
9 22890 Mini thumb 100 D4nny 2438 6236 c++17 1.02 KB 2021-10-05 17:00:04
10 23866 Mini thumb 100 Korin 2555 6568 c++11 1.03 KB 2021-10-10 16:48:05
11 24040 Mini thumb 100 NickLiao 2826 10348 c++14 1.57 KB 2021-10-19 16:15:25
12 23962 Mini thumb 100 team21_02 2985 5152 c++11 998 Bytes 2021-10-15 22:06:31
13 22887 Mini thumb 100 D4nny 3137 6236 c++17 1000 Bytes 2021-10-05 16:41:59
14 23959 Mini thumb 100 team21_02 3821 5100 c++11 1022 Bytes 2021-10-15 22:05:13
15 23931 Mini thumb 100 jei 4207 5084 c++11 686 Bytes 2021-10-13 21:49:35
16 23967 Mini thumb 100 team21_02 4406 5100 c++11 913 Bytes 2021-10-15 22:51:58
17 23960 Mini thumb 100 team21_02 4439 5148 c++11 999 Bytes 2021-10-15 22:05:32
18 23958 Mini thumb 100 team21_02 4643 5108 c++11 1015 Bytes 2021-10-15 22:04:31
19 24039 Mini thumb 100 NickLiao 4690 24420 c++14 2.23 KB 2021-10-19 16:10:14
20 23857 Mini thumb 100 team21_23 4913 6604 c++14 938 Bytes 2021-10-10 14:57:32
21 23916 Mini thumb 100 以後再來學校看老嘶和學生 6163 6328 c++14 746 Bytes 2021-10-13 17:10:09
22 23844 Mini thumb %e6%81%b6%e9%ac%bc 遇鬼斬鬼,逢佛弒佛 8622 15992 c++14 760 Bytes 2021-10-09 22:11:38