Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 23775 Mini thumb no fire thank you <(_ _)> 385 3432 c++14 1.38 KB 2021-10-08 13:58:04
2 23823 Mini thumb 100 Bfs87 439 4680 c++14 633 Bytes 2021-10-08 21:33:20
3 23820 Mini thumb 100 hankluo6 513 3428 c++17 1.03 KB 2021-10-08 18:43:41
4 23817 Mini thumb 100 hankluo6 528 3428 c++17 1.08 KB 2021-10-08 18:41:10
5 22957 Mini thumb maisaki $leo900807$ 630 3412 c++14 632 Bytes 2021-10-06 11:46:38
6 23858 Mini thumb 100 Korin 660 5092 c++11 1.06 KB 2021-10-10 16:00:49
7 23816 Mini thumb 100 hankluo6 755 3432 c++17 997 Bytes 2021-10-08 18:39:54
8 23924 Mini thumb 100 以後再來學校看老嘶和學生 859 5080 c++14 538 Bytes 2021-10-13 21:39:13
9 23809 Mini thumb 100 hankluo6 903 3436 c++17 997 Bytes 2021-10-08 18:30:02
10 23805 Mini thumb 100 hankluo6 964 3436 c++17 1007 Bytes 2021-10-08 18:24:58
11 23966 Mini thumb 100 team21_02 996 5032 c++11 1.08 KB 2021-10-15 22:41:46
12 23917 Mini thumb 100 MingWei 1173 5172 c++14 729 Bytes 2021-10-13 17:19:59
13 23883 Mini thumb 100 team21_30 1458 5172 c++14 974 Bytes 2021-10-11 22:36:25
14 23853 Mini thumb 100 Claire 1572 5144 c++14 717 Bytes 2021-10-10 04:06:41
15 23898 Mini thumb 100 hsuyusung 1617 5140 c++11 811 Bytes 2021-10-12 16:59:24
16 22979 Mini thumb 100 arashi87 1654 4644 c++14 540 Bytes 2021-10-06 17:10:16
17 23855 Mini thumb 100 Chen 1741 5140 c++14 677 Bytes 2021-10-10 13:15:06