Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 23934 Mini thumb 100 MingWei 114 3452 c++14 834 Bytes 2021-10-13 21:54:35
2 23831 Mini thumb 22518 RaisoLiu 216 4200 c++14 2.28 KB 2021-10-09 02:36:14
3 22679 Mini thumb 22518 RaisoLiu 218 3432 c++14 1.04 KB 2021-10-01 00:16:10
4 22680 Mini thumb 22518 RaisoLiu 322 3400 c++14 1.34 KB 2021-10-01 00:30:38
5 23869 Mini thumb 100 Korin 409 3408 c++11 867 Bytes 2021-10-10 20:59:49
6 23939 Mini thumb 100 以後再來學校看老嘶和學生 685 3316 c++14 575 Bytes 2021-10-13 22:29:06
7 27402 Mini thumb ezfz1gaviaqxpqc Sayopotato 760 3436 c++14 1.42 KB 2022-03-09 21:08:49
8 23774 Mini thumb no fire thank you <(_ _)> 769 3436 c++14 1.05 KB 2021-10-08 13:45:00